Kontaktujte nás

Spoločnosť WERITY zabezpečuje on-site technickú podporu a inštalácie samoobslužných platobných kioskov v systém eKolok v rámci celého územia Slovenska. Prostredníctvom odborne zaškolených pracovníkov a implementácie ITSM štandardov dosahujeme 100 % plnenie parametrov služby čo vedie k spokojnosti koncových užívateľov samoobslužných platobných kioskov v systéme eKolok.