Spoločnosť WERITY je projektová a procesná spoločnosť, ktorá kladie dôraz na vytváranie pridanej hodnoty.

Pomáhame projektom uspieť ako mentori alebo prevezmeme zodpovednosť za riadenie ako projektový manažéri. Angažujeme sa v oblasti IT procesov odvodených od obchodných procesov.

Ponúkame on-site technickú podporu samoobslužných platobných a informačných zariadení v rámci pokrytia celého územia Slovenska.

Oblasť IT sektora vyžaduje neustále sledovanie moderných trendov a tendencií.

Kontaktujte nás a pripravíme Vám riešenie na mieru

Telefonický kontakt +421 948 084 989